20-1

Валентин Катасонов. Единната световна валута и Голямото Нулиране

Болгарский перевод статьи: диная мировая валюта и Великая перезагрузка.

Съществуващата световна парична система е обречена. Масата на световните валути нараства със скокове. Комбинираните активи на четирите централни банки — Федералния резерв на САЩ, ЕЦБ, Японската банка и Китайската народна банка (КНБ) — бяха оценени на 28,8 трилиона в края на януари 2021 г. в сравнение с края на януари 2020 г. увеличението е 44%. Това не се е случвало от цяло десетилетие.

В началото на 2007 г. общите активи на тези четири централни банки възлизат на 5 трилиона. долара, за 14 години те са се увеличили с 5,8 пъти! Това гигантско предлагане на пари се използва за раздуване на балони на световните финансови пазари. Създава се измамно впечатление, че няма инфлация, тъй като цените на стоковите пазари растат бавно или дори не растат, но това е само илюзия за парично благосъстояние. Рано или късно финансовите балони ще се спукат и излишната парична маса ще се втурне към стоковите пазари. Ще се появи хиперинфлация и бързо обезценяване на валутата.

Може да се спори кога това ще се случи, но политиците и бизнесът вече подготвят алтернативни писти, където да могат да се движат в случай на колапс на традиционните валути. Насоките на такова движение са възстановяването на златния стандарт и подготовката на цифрови валути, но има още една посока. Това е вариант на единна световна валута. Разговорите за нея продължават отдавна.

Още през 1944 г., на международна конференция в Бретън Уудс, ръководителят на британската делегация Джон Кейнс предложи да се изгради следвоенна парична и финансова система, базирана на банката, наднационална валута, която ще бъде издадена от Международната клирингова къща, допълване и след това замяна на национални валути. Тогава предложението на Кейнс не е прието. Световната парична и финансова система започва да се изгражда на основата на златно-доларовия стандарт (това беше предложението на американската делегация).

Измина четвърт век от конференцията в Бретън Уудс и внезапно предложението на Кейнс започна да се изпълнява. Имам предвид въпроса на Международния валутен фонд преди повече от половин век от страна на така наречените специални права на тираж (СПТ). Наистина беше условно, тъй като съществуваше само в непарична форма. И най-важното, това не бяха универсални пари. СПТ беше представен като резервна валута, която държавите-членки на МВФ могат да използват за формиране на своите международни резерви (в допълнение към златото и щатския долар), както и за изпълнение на задълженията на паричните власти на една държава към паричните власти на друга . Паричната единица СПТ обаче не може да се използва от частни корпорации и банки за операции на стоковите и финансовите пазари и още повече, че не е била достъпна за физически лица.

Страните членки на МВФ подписаха споразумението за СПТ в началото на 1969 г., а в средата на 1969 г. то влезе в сила. Издаването на СПТ започва на 1 януари 1970 г. и продължава три години (първото разпространение на СПТ). 1970-1972 Издадени са 9,3 милиарда СПТ единици, които след това са приравнени на щатския долар (1 СПТ = 1 щатски долар), а съдържанието на злато в новата единица е определено въз основа на дела от 1 тройунция метал = 35 СПТ. В рамките на определената сума МВФ разпределя СПТ между страните, участващи в споразумението, пропорционално на техните квоти в капитала на фонда. От посочения обем на издадени СПТ (9,3 милиарда единици), почти 7 милиарда са разпределени между икономически развити страни. 12 развиващи се страни износителки на петрол са получили малко по-малко от 400 милиона. Останалите 100 развиващи се страни са получили по-малко от 2 милиарда единици.

Имам чувството, че въпросът за СПТ, проведен от Международния валутен фонд преди половин век, беше пробен балон. Изпробван е един от вариантите за замяна на златно-доларовия стандарт. Валутата на СПТ обаче не се превърна в такъв заместител. Ямайската конференция през 1976 г. обяви преминаването към стандарт на хартиени долари.

Издаването на СПТ се възобновява през 1979 г. и продължава три години (второто разпределение на СПТ — 4 милиарда годишно). В резултат на това общият размер на издадените СПТ от началото на 1970 г. до края на 1981 г. възлиза на 21,4 милиарда единици, които са разпределени между 143-те страни членки на фонда. В края на 1981 г. тази сума е била 5,5% от всички световни валутни резерви, без златото. В същото време икономически развитите страни са получили повече от 2/3 от общия размер на разпределените СПТ, включително САЩ — 23%, колкото 100 развиващи се страни.

Вероятно емисиите на СПТ през 1979-1981 г. (второ разпределение) е извършено като предпазна мрежа. Факт е, че издигането на щатския долар на пиедестала на единствената световна валута е много трудна операция. Понякога има опасност доларът да се срине и всички решения на Ямайската конференция да отидат на вятъра. Например през януари 1980 г. цената на златото достигна 850 долара за тройунция. Златото, без да иска да напусне света на парите, беше готово да унищожи долара като конкурент.

В крайна сметка обаче доларът заема предвиденото му място и в издаването на СПТ имаше дълга пауза. Продължи до 28 август 2009 г., когато Фондът извърши третото, еднократно разпределение на СПТ в размер на 161,2 милиарда единици. За един ден общата маса на СПТ се увеличи почти осем пъти! Малко по-късно (9 септември 2009 г.) беше извършено друго, четвърто разпределение, същото еднократно, в размер на 21,5 милиарда СПТ. В резултат на това общият обем на емитираните валути на СПТ възлиза на 204,1 милиарда единици.

Мащабът и спешността на третото и четвъртото разпределение на СПТ се обясняват с факта, че съществува риск финансовата криза да се превърне в глобална валутна криза. Емитиарането на СПТ беше значителна защитна мрежа за държави, които изчерпваха валутните резерви.

Изминава дванадесетата година от последното издаване на СПТ от МВФ. Днес ситуацията в паричния и финансовия свят е по-лоша, отколкото по време на финансовата криза 2008-2009. Всички очакват петото разпространение на СПТ.

На 22 февруари „Дейли Рекънинг“ публикува статия, озаглавена „Голямото нулиране е тук“. Авторът Джим Рикардс е икономист, адвокат и главен изпълнителен директор по пазарно разузнаване в „Омнис“. Автор е „Пътят към разрухата: Тайният план на глобалните елити за следващата финансова криза“, публикуван през 2016 г.

По-голямата част от статията на Рикардс е посветена на СПТ. Според автора след 2009 г. МВФ продължава да се подготвя за по-широко използване на тази наднационална валута. Бяха обсъдени различни варианти за допускане на използването на СПТ, в допълнение към паричните власти на частни компании и банки. Рикардс пише: „На 01.07.2011 г. МВФ публикува генерален план за замяна на долари със СПТ. Включва създаването на пазар на СПТ облигации, дилъри на СПТ и спомагателни механизми като РЕПО транзакции, деривати, канали за разплащания и клиринг, както и целия апарат на пазара на ликвидни облигации “.

По това време Доминик Строс-Кан беше изпълнителен директор на МВФ. И четири месеца след появата на гореспоменатия план, през май 2011 г. Строс-Кан загуби мястото си. Това не е изненадващо: планът беше изключително опасен за щатския долар. Издаването на СПТ се предполагаше не като добавка към доларите, а като тяхна замяна. Собствениците на печатарската машина на Федералния резерв се справиха със Строс -Кан.

Сега обаче много финансисти и политици все повече говорят за необходимостта да се намери заместител на щатския долар. И така, през август 2019 г. управителят на Банката на Англия Марк Карни каза това на среща на ръководители на централни банки в Джаксън Хоул (САЩ). Мисля, че изявлението му даде ентусиазъм на онези, които подкрепят реформите, които залагат на СПТ.

Джим Рикардс пише, че именно СПТ са най-добрата алтернатива на щатския долар: „СПТ могат да се издават в големи количества за членове на МВФ и да се използват в бъдеще за избран списък с най-важните транзакции в света, включително баланс на изчисления на плащания, ценообразуване на петрола и финансови сметки на най-големите световни корпорации като „Ексън“, „Тойота“ и „Шел“.

Рикардс има достъп до затворени източници и доклади за плановете на МВФ за издаване на СПТ, които не са рекламирани никъде: „МВФ планира да издаде нови СПТ за 500 милиарда долара, въпреки че някои сенатори от Демократическата партия лобират за издаването на СПТ за 2 трилиона долара и повече. Това е близо десет пъти повече от издадените СПТ през 2009 г. и ще допринесе много за увеличаване на ликвидността на СПТ и за популяризиране на глобалистична програма за замяна на щатския долар със СПТ като водещ резервен актив. “

Плановете за разширяване на емисиите и областите на използване на СПТ Рикардс се свързват с плана на Голямото нулиране. Според него тази валута ще бъде до голяма степен отстранена от контрола на националните държави и има за цел, наред с други неща, да декарбонизира световната икономика: „През следващите няколко години ще видим освобождаването на СПТ за международни организации като ООН и Световната банка, които ще бъдат похарчени за инфраструктура за климатичните промени и други любими проекти на елитите без надзор на който и да е демократично избран орган. »

http://www.class.bg/свят/item/426109-единната-световна-валута-и-голямото-нулиране-валентин-катасонов#.YFJWVXtR2Uk

Оставить комментарий

avatar

Смотрите также